FANDOM


Pokémon Adventures in the Orange Islands

This is the opening theme of second season of Pokemon namely Pokemon :Adventures In Orange Island in Hindi dub.  

LyricsEdit

Tumhe banna hai Master,
Pokémon!
Kya ban sakte ho tum
Number one!?

Karni hai koi jaldi nahi
Jagani hai mujhe himmat (Pokémon)
Uthane hain khatre kaee
Yaad rakhne hein sabak
Jaana hai jahan koi
Aur gaya na ho (yeah)
Seekhne hein tarike nayen
Apni shakti ke bal per

Jeete hain hum is Pokémon ki duniya me
(Po-ké-mon)
Banunga main mahaan Master sabhi se
(Greatest Master)
Jeete hain hum is Pokémon ki duniya me
(Po-ké-mon)
Mera hai ye imtehaan
Banna hai sabse mahaan

Tumhe banna hai Master
Pokémon!
Kya ban sakte ho tum
Number one!?
Jeete hain hum is Pokémon ki duniya main
(Po-ké-mon)
Banunga main mahan Master sabhi se
Apni shakti hai apne hi haathon main
(Po-ké-mon)